Hyppää sivun sisältöön

Asiakastyytyväisyyskyselyn 2020 yhteenveto

Hei,

ja kiitos kaikille vuoden 2020 asiakastyytyväisyyskyselyyn
vastanneille. Vastauksia saimme yhteensä 52, mikä on vähän alle puolet Hiy:n
avustajavälityksen vakituisista asiakkaista.

Asiakkaamme ovat meiltä saatuun palveluun pääosin hyvin
tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä. Asiakkaaksemme hakeudutaan yleisimmin
ystävän/tutun suosituksesta tai sosiaalityöntekijältä saadun vihjeen kautta. Eniten
kiitosta saivat avustajien toiminta kodin ulkopuolisissa asiointitilanteissa, sekä
avustajavälityksen asiakaspalvelun ystävällisyys, tavoitettavuus ja ammattimaisuus.
Vastaukset jakautuivat voimakkaimmin avustajien ammattitaidosta ja
saatavuudesta kysyttäessä. Asteikolla 1-10 palveluamme suositellaan keskimäärin
arvosanalla 8,2.

Kyselyn tulosten perusteella nostimme tarkasteluun kolme
kehittämiskohdetta, joihin erityisesti keskitymme tämän vuoden aikana ja joiden
pohjalta luomme toimivampia käytäntöjä tulevaisuutta varten. Näitä ovat uuden
avustajan perehdytys asiakkaalle mentäessä, säännöllinen yhteydenpito
asiakkaisiin ja avustajien osaamiseen panostaminen.

Uuden avustajan perehdytyksen ja säännöllisen yhteydenpidon
edistämiseksi teemme jokaiselle asiakkaallemme uuden palvelusuunnitelman tämän vuoden
aikana. Suunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan tai hänen laillisen
edustajansa kanssa, ja päivitetään kerran vuodessa, tai palvelutarpeen
olennaisesti muuttuessa.

Olemme edelleen päivittäin hyvin tavoitettavissa ja pohdimme myös mahdollisuuksia lisätä säännöllistä yhteydenpitoa asiakkaidemme kanssa. Avustajien
ammattitaidon ylläpitämiseksi ja sen kehittämiseksi panostamme avustajien
koulutuksiin heidän omien toiveidensa,
sekä asiakkailta tulleiden ehdotusten mukaisesti. Päivittäistä toimintaamme
ohjaa lupaus yksilöllisestä palvelusta asiakkaillemme ja halu olla luottamusta
herättävä työnantaja henkilökunnallemme.

Onnistumista näissä tavoitteissa arvioimme loppuvuodesta
2021 toteutettavalla asiakastyytyväisyyskyselyllä. Myös kuluvan vuoden aikana
toivomme palautetta siitä, miten olemme onnistuneet arjessa. Palautetta voi
lähettää avustajavälityksen palvelupäällikölle, Krista Saarelle osoitteeseen krista.saari@hiy.fi. Puhelimitse ja
tekstiviestillä Kristan tavoittaa numerosta 044 7433 534.

Kaikki tiedotteet