Hyppää sivun sisältöön

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Toteutimme vuodenvaihteen aikana jälleen asiakastyytyväisyyskyselyn, johon vastasi tällä kertaa 39 asiakasta kirjeitse tai internetissä. Kiitos kaikille vastanneille arvokkaasta palautteesta!

Pääosin palveluumme oltiin tyytyväisiä. Vastaajista 85 % kertoi olevansa hyvin tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä. Eniten kiitosta saivat avustajien hyvä saatavuus sekä palautteen antamisen helppous.

Koronan mukanaan tuomat haasteet näkyivät kuitenkin myös kyselyn tuloksissa, sillä vaikka avustajien yleistä saatavuutta kehuttiin, nähtiin eniten ongelmia avustajien saatavuudessa sairastapausten yhteydessä.

Asteikolla 1–10 meitä suositellaan ystäville ja tuttaville arvosanalla 8,2. Kaksi kolmesta vastaajasta kertoikin tulleensa asiakkaaksemme ystävän, tuttavan tai sosiaalityöntekijän suosituksesta.

Avustajissamme oltiin tyytyväisimpiä heidän toimintaansa asiointitilanteissa. Myös näkövammaisten avustamiseen ja apuvälineosaamiseen oltiin erityisen tyytyväisiä. Eniten mielipiteitä jakoivat avustajien ruoanlaittotaidot.

Asiakaspalvelumme sai eniten kiitosta ystävällisyydestään, ammattimaisuudestaan ja viestinnästään. Eniten parantamisen varaa koettiin olevan asiakaspalvelun yleisessä sujuvuudessa.

Toteutamme seuraavan asiakastyytyväisyyskyselyn jälleen loppuvuodesta.

Kaikki tiedotteet