Hyppää sivun sisältöön

Avustajavälityksen asiakastyytyväisyyskysely

Lähetämme viikolla 45 kaikille avustajavälityksen asiakkaillemme postitse asiakastyytyväisyyskyselyn. Kyselyyn voi vastata myös tästä löytyvästä linkistä. Jos täytät kyselyn internetissä, sinun
ei tarvitse täyttää paperista lomaketta.

Tässä kyselyssä selvitämme Helsingin Invalidien Yhdistys
ry:n (HIY) avustajavälityksen asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluumme. Aluksi
kysymme asiakkuutta koskevia taustakysymyksiä, tämän jälkeen esitämme
palveluamme koskevia väittämiä, joihin voit ottaa kantaa. Lopuksi voit omin
sanoin antaa palautetta. 

Käytämme vastauksia avustajavälityksen toiminnan
kehittämiseen.

Vastaathan viimeistään 20.12.2020

Kaikki tiedotteet