Hyppää sivun sisältöön

Työtyytyväisyyskyselyn 2021 yhteenveto

Vuoden 2021 lopulla toteutettiin HIY:n henkilökohtaisille avustajille ensimmäinen työtyytyväisyyskysely, johon vastasi 56 % kaikista avustajista. Kysyimme muun muassa perehdytyksestä, koulutustarpeista, viestinnästä, stressikokemuksista, työssäjaksamisesta ja työturvallisuudesta.

Työtyytyväisyydelle avustajat antoivat arvosanan 8,2 (1=heikko, 10=erinomainen) ja työmotivaatiolle 8,7. Avoimissa vastauksissa kerrottiin syitä näin hienoihin lukuihin: ihanat asiakkaat, tärkeäksi koettu ja ihmisläheinen työ, joustavuus ja töiden vaihtelevuus olivat monien mainitsemia positiivisia asioita.

Stressiä aiheuttavat vastausten mukaan nopeasti muuttuvat tilanteet, asiakkaiden satunnaisesti kohtuuttomiksi koetut vaatimukset sekä joskus uusien asiakkaiden kohtaaminen puutteelliseksi koettujen taustatietojen vuoksi. Osassa vastauksista toivottiin myös palkkaa, työhön lisää varmuutta, sekä työyhteisöä. 80 % oli tyytyväisiä tiedonkulkuun ja koki saavansa koordinaattoreilta ja palvelupäälliköltä tarvitsemaansa tukea. 85 prosenttia koki, että avustajan työtä arvostetaan ja koulutustoiveista yleisin oli ensiapukoulutus.

Vastausten pohjalta nostimme kehittämiskohteiksi erityisesti avustajien perehdytyksen uusille asiakkaille mentäessä ja yhteisöllisyyden lisäämisen, joita lähestymme konkreettisin, yhteisesti sovituin toimenpitein. Kehitämme myös palkkio- ja kannustinjärjestelmiä avustajiemme pitovoiman lisäämiseksi, panostamme koulutuksiin ja tarjoamme jatkossakin tukea työhön matalalla kynnyksellä.

Keväistä alkavaa maaliskuuta!

Kaikki tiedotteet