Avustajavälitys Oy aloittaa toimintansa 1.10.2022

Helsingin Invalidien Yhdistyksen perustama ja kokonaan omistama yritys ”Avustajavälitys Oy” aloittaa toimintansa 1.10.2022. Yrityksen toimitusjohtajaksi on nimitetty Marko Varjonen ja palvelujohtajaksi Krista Saari.

Avustajavälityksen asiakkaat sekä koko henkilökunta siirtyvät uuteen yritykseen liiketoimintasiirron myötä 1.10.2022. Toiminta jatkuu täysin ennallaan, eikä omistajavaihdos vaadi nykyisiltä asiakkailtamme mitään toimenpiteitä. Avustajavälitys toimii jatkossakin Helsingin Invalidien Yhdistyksen toimistolla (Voudintie 6, 00600 Helsinki).

Helsingin Invalidien Yhdistys on tuottanut Helsingin alueella henkilökohtaisen avun palveluja vammaisille henkilöille vuodesta 2008 ensin ostopalveluina ja vuodesta 2014 lähtien palvelusetelimallilla. Nyt tapahtuva yhtiöittäminen on tehty toiminnan ja organisaation selkeyttämiseksi. Muutos mahdollistaa muun muassa sen, että Avustajavälitys voi tulevaisuudessa palvella asiakkaita myös Helsingin ulkopuolella.

Helsingin Invalidien Yhdistyksen omistaman Avustajavälitys Oy:n palvelut tuottavat yhteiskunnallista arvoa ja samalla edistävät omistajayhdistyksen tavoitteita. Yhtiöittäminen on Helsingin Invalidien Yhdistyksen strategian mukainen toimenpide.

Helsingin Invalidien Yhdistyksen strategian (2022-2024) kolme päätavoitetta:

1. Yhdistyksellä on monipuoliset jäsenpalvelut

Kehitetään jäsenpalveluita jäsenistön toiveita kuullen niin, että ne tavoittavat entistä suuremman osan jäsenistämme.

2. Yhdistyksen talous on kestävällä pohjalla

Vahvistetaan yhdistyksen toimintaedellytyksiä kehittämällä henkilökohtaisten avustajien välitystä entistä kannattavammaksi liiketoiminnaksi. Huolehditaan siitä, että yhdistyksen sijoitusten ja kiinteistöomaisuuden arvo säilyy.

3. Yhdistys on vahva vaikuttaja

Yhdistys vaikuttaa yhteiskunnassa vallitseviin asenteisiin, mielipiteisiin ja sidosryhmiin. Yhdistys tekee vaikuttamistyötä laajassa yhteistyössä muiden järjestöjen, kaupungin ja Invalidiliiton kanssa.

Lisätietoja antavat Avustajavälitys Oy:n toimitusjohtaja Marko Varjonen, puh. 09 7206 2411 marko.varjonen@avustajavalitys.fi sekä Helsingin Invalidien Yhdistyksen toiminnanjohtaja Pirjo Virtaintorppa, puh. 09 7206 2415 toiminnanjohtaja@hiy.fi.

Laita viestiä!

You need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Whistleblowing kanava

You need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information