Avustajavälityksen tavoitettavuus on asiakkaiden mukaan hyvä! 

Tiedustelimme asiakkailtamme ja avustajiltamme heidän kokemustaan tavoitettavuudestamme. Saimme 93 vastausta, ja iloksemme vastaajista 96 prosenttia oli sitä mieltä, että yhteydenottoihin vastataan ”aina tai useimmiten riittävän nopeasti” ja että yhteydenoton jälkeen asia tuli hoidetuksi riittävällä tavalla. Tavoitettavuutemme arvioitiin hyväksi, eli vastausten keskiarvo oli 8,6 asteikolla 1-10 (1=erittäin huonosti tavoitettava, 10=erittäin hyvin tavoitettava). 

Kyselyyn vastanneiden mielestä nopein ja toimivin yhteydenottotapa oli soittaminen, toiseksi paras tekstiviesti ja vasta kolmantena vaihtoehtona sähköposti. Puhelin onkin usein nopein tapa tavoittaa meidät, ja toisaalta myös meille nopein tapa tavoittaa asiakkaat ja avustajat. Meillä on järjestelmässämme jokaisen asiakkaan kohdalla tieto siitä, mikä kullekin on mieluisin yhteydenpitotapa ja tätä tapaa ensisijaisesti käytämme. 

Viikonloppupäivystys on asia, josta saamme jonkin verran palautetta ja kyselyssä sitä toivoikin puolet vastaajista. Viikonlopun tai maanantain keikkoihin tulevien äkillisten muutosten suhteen viikonloppupäivystys olisikin hyödyllinen.  Asia on meillä vakavassa pohdinnassa. Viikonloppupäivystys vaatisi resurssien lisäystä, mutta tällä hetkellä palvelusetelin jälkeenjäänyt hinnoittelu ei sitä mahdollista. Viikonloppupäivystystä ei valitettavasti pystytä toteuttamaan palvelusetelin nykyisillä hinnoilla. 

Kysyimme mielipiteitä myös Voudintiellä, Koskelassa sijaitsevan toimistomme aukioloajoista (nyt maanantaista torstaihin klo 9-15). 57 % prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei juurikaan asioi toimistolla ja 36 prosenttia piti aukioloaikoja hyvinä. Vain seitsemän vastaajaa toivoi niitä laajennettavan. 

Kiitämme kyselyyn vastanneita asiakkaitamme ja avustajiamme palautteesta. Kehitämme Avustajavälityksen toimintaa jatkuvasti ja siksi kaikki saamamme palaute on meille arvokasta. 

Laita viestiä!

You need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Whistleblowing kanava

You need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information