Asiakastyytyväisyys Avustajavälityksessä

Avustajavälityksessä toteutetaan vuosittain asiakastyytyväisyyskysely, jonka avulla saadaan tärkeää palautetta siitä, missä olemme onnistuneet ja toisaalta, missä on vielä kehittämisen varaa. Vuoden 2023 asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi 35,5 % asiakkaista. Lähes puolet (48 %) vastaajista oli olleet Avustajavälityksen asiakkaina yli 5 vuotta, 3-5 vuotta asiakkaina olleita oli reilu neljännes ja loput vastaajista olivat olleet asiakkaina alle vuodesta kahteen vuoteen.

Saimme jälleen kerran hyvät tulokset ja olemme ylpeitä niistä!

Avustajien taidoista kysyttäessä tyytyväisimpiä vastaajat olivat kodin ulkopuolella avustamiseen, pyörätuolin ja apuvälineiden käyttöön, sekä muihin vammaan liittyviin, henkilökohtaisiin avustustehtäviin. Avustajavälityksen asiakaspalvelun tavoitettavuuden koettiin olevan erittäin hyvä tai hyvä (88 %). Samoin asiakaspalvelun sujuvuus, palautteiden huomiointi, ammattimaisuus ja viestintä koettiin pääosin erittäin hyväksi tai melko hyväksi.

Avustajavälityksessä tehtiin viimeisen vuoden aikana muutos siten, että jokaiselle asiakkaalle nimettiin oma palveluvastaava, joka on asiakkaan ensisijainen yhteyshenkilö ja tuntee asiakkaan asiat parhaiten. Tähän muutokseen asiakkaat ovat tyytyväisiä, sillä jopa 90 % vastaajista koki yhteistyön oman alueen palveluvastaavan kanssa olevan erinomaista. Avoimissa vastauksissa kiitosta annettiin erityisesti viestinnän paranemisesta, toimivasta kokonaisuudesta, avustajien saatavuudesta ja siitä, että avustajat huolehtivat hyvin asioista ja turvallisuudesta.

Kehittämiskohteina panostamme avustajien siivous- ja ruuanlaittotaitojen kehittämiseen koulutuksen muodossa. Pyrimme myös jatkuvasti selkeyttämään Avustajavälityksen asiakkaille suuntautuvaa viestintää, sillä vastausten perusteella viestintää koettiin olevan joko liikaa tai liian vähän. Kehittämiskohteena on myös asiakastyytyväisyyden ajantasaisempi ja säännöllisempi mittaaminen tavalla, joka on asiakkaalle entistä sujuvampaa ja nopeampaa. Toivomme, että seuraavassa kyselyssä saamme kuulla mielipiteen palvelumme onnistumisesta yhä useammalta asiakkaaltamme.

Kiitos korkeasta asiakastyytyväisyydestä kuuluu ennen kaikkea ammattitaitoisille, täsmällisille ja luotettaville avustajillemme, joista jokaisesta olemme kiitollisia, joka päivä.

Laita viestiä!

You need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Whistleblowing kanava

You need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information