Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ja asiakaspalvelun kehittäminen

Toteutimme vuoden lopussa asiakastyytyväisyyskyselyn, johon vastasi 35 asiakasta kirjeitse tai internetissä. Kiitos kaikille vastanneille arvokkaasta palautteesta!

Saimme vastauksia niin pitkäaikaisilta asiakkailtamme kuin alle vuoden asiakkaana olleilta. Noin kolmannes kertoi käyttäneensä myös muiden palveluntuottajien palveluita ja noin puolella oli myös kokemusta henkilökohtaisen avustajan työnantajana toimimisesta. Nämä seikat antavat perspektiiviä vastauksiin.

Vastaajista 86 prosenttia kertoi olevansa tyytyväisiä Avustajavälityksen toimintaan. Luku on ollut jo kolme vuotta peräkkäin yli 80 %, mistä olemme erittäin iloisia ja ylpeitä. Asteikolla 1–10 palveluamme suositellaan keskimäärin arvosanalla 8,6. Saammekin uusia asiakkaita pääosin ystävän/tuttavan suosituksesta.

Eniten avustajien tehtävistä kiitosta saivat avustajien toiminta kodin ulkopuolisissa asiointitilanteissa ja vammaan liittyvissä avustustilanteissa sekä siivouksessa.

Avustajavälityksen asiakaspalvelua pidettiin laajasti ystävällisenä, helposti tavoitettavana, ammattimaisena ja asiakkaiden tarpeet huomioivana. Viestintää kiitettiin ja palautteen antaminen koettiin helpoksi ja palautteen huomioiminen hyväksi. Tämäkin on meille tärkeä viesti, sillä haluamme aidosti kuunnella asiakkaita kehittäessämme toimintaamme. Kyselyn tulostenkin perusteella nousee esiin samat asiat, joihin olemme päättäneet tänä vuonna uuden liiketoimintamallin myötä muutenkin panostaa.

Avustajavälityksessä siirrytään nyt palvelutiimimalliin, jossa asiakaspalvelutyötä tekevät palveluvastaavat. Heidän työhönsä kuuluu asiakaspalvelun lisäksi avustajien rekrytointiin osallistuminen ja perehdytys sekä avustajien lähiesihenkilönä toimiminen. Näillä muutoksilla parannetaan Avustajavälityksen mahdollisuuksia huomioida asiakkaiden tarpeet jo avustajien rekrytoinnissa ja toisaalta varmistetaan avustajille tuki perehdytyksessä, koulutuksessa ja työssä kehittymisessä. Avustajien rekrytointia vahvistamalla pystytään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin.

Teemme asiakastyytyväisyyskyselyn vuosittain, mutta toivomme sen lisäksi saavamme teiltä myös pitkin vuotta palautetta, niin risuja kuin ruusujakin. Toiminnan kehittämisessä lähtökohtanamme on sekä asiakkaiden tarpeiden huomiointi että avustajien työtyytyväisyyden lisääminen.

Uusina palveluvastaavina Avustajavälityksessä aloittavat 30.1. Weera Kulppi ja 13.2. Niko Rantonen. Heidät tavoittaa tutuista numeroista ja sähköpostiosoitteesta:

Puhelut: 09 478 900 00
Tekstiviestit: 045 851 9000
Sähköpostitse avustaja@avustajavalitys.fi (vanha sähköpostiosoite avustajavalitys@hiy.fi toimii edelleen)

Ollaan yhteydessä!

Krista Saari
Palvelujohtaja
p. 044 743 3534
krista.saari@avustajavalitys.fi

Laita viestiä!

You need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Whistleblowing kanava

You need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information