Asiakastyytyväisyys Avustajavälityksessä

Avustajavälityksessä toteutetaan vuosittain asiakastyytyväisyyskysely, jonka avulla saadaan tärkeää palautetta siitä, missä olemme onnistuneet ja toisaalta, missä on vielä kehittämisen varaa. Vuoden 2023 asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi 35,5 % asiakkaista. Lähes puolet (48 %) vastaajista oli olleet Avustajavälityksen asiakkaina yli 5 vuotta, 3-5 vuotta asiakkaina olleita oli reilu neljännes ja loput vastaajista olivat olleet asiakkaina alle vuodesta kahteen … Lue lisää

Avustajavälityksen tavoitettavuus on asiakkaiden mukaan hyvä! 

Tiedustelimme asiakkailtamme ja avustajiltamme heidän kokemustaan tavoitettavuudestamme. Saimme 93 vastausta, ja iloksemme vastaajista 96 prosenttia oli sitä mieltä, että yhteydenottoihin vastataan ”aina tai useimmiten riittävän nopeasti” ja että yhteydenoton jälkeen asia tuli hoidetuksi riittävällä tavalla. Tavoitettavuutemme arvioitiin hyväksi, eli vastausten keskiarvo oli 8,6 asteikolla 1-10 (1=erittäin huonosti tavoitettava, 10=erittäin hyvin tavoitettava).  Kyselyyn vastanneiden mielestä nopein … Lue lisää

Avustajavälityksen kotisivut uudistuivat!

Uusien sivujen myötä panostamme erityisesti nopeaan, matalan kynnyksen tavoitettavuuteen ja siihen, että sivumme kertoisivat lukijalleen mahdollisimman informatiivisesti ja avoimesti, ketä olemme ja mitä teemme. Sivustoa kehitettäessä saavutettavuus on otettu erityiseen huomioon. Toivomme, että viihdyt sivullamme ja löydät tarvittavan tiedon mahdollisimman helposti. Toivomme myös, että mikäli näin ei ole, antaisit siitä meille palautetta sivuiltamme löytyvän yhteydenottolomakkeen … Lue lisää

Avustajavälityksen toiminta laajenee!

Välitystoimintamme on laajentunut alueellisesti ja nykyisin meille pääsee palveluseteliasiakkaaksi myös muualla kuin Helsingissä asuvat. Meillä on jo sopimus Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa, joka vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan alueella. Laajentuminen koko Uudellemaalle tapahtuu lähiaikoina. Voit siis olla yhteydessä ja kysellä meiltä mahdollisuutta avustajan saamiseen vihdoin myös Helsingin ulkopuolelta. Toinen merkittävä … Lue lisää

Hyvää juhannusta!

Meillä Avustajavälitys Oy:ssä on ollut työntäyteinen ja tapahtumarikas kevät. Muutimme mm. palveluorganisaatioamme sekä rekrytoimme uusia palveluvastaavia hoitamaan avustajien välitystä. Muutoksilla tavoittelimme omistajan tahtotilan sekä liiketoiminnan kattavuuden tarvitsemaa kasvua, tinkimättä kuitenkaan palvelun laadusta . Liiketoiminnan kannattavuuden vuoksi tarvitaan kasvua, kun viime vuosien aikana palvelun tuottamisen kate on pienentynyt tuottamisen kustannusten noustessa ja palvelusetelin hinnan pysyessä muuttumattoman. … Lue lisää

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ja asiakaspalvelun kehittäminen

Toteutimme vuoden lopussa asiakastyytyväisyyskyselyn, johon vastasi 35 asiakasta kirjeitse tai internetissä. Kiitos kaikille vastanneille arvokkaasta palautteesta! Saimme vastauksia niin pitkäaikaisilta asiakkailtamme kuin alle vuoden asiakkaana olleilta. Noin kolmannes kertoi käyttäneensä myös muiden palveluntuottajien palveluita ja noin puolella oli myös kokemusta henkilökohtaisen avustajan työnantajana toimimisesta. Nämä seikat antavat perspektiiviä vastauksiin. Vastaajista 86 prosenttia kertoi olevansa tyytyväisiä … Lue lisää

Avustajavälitys Oy aloittaa toimintansa 1.10.2022

Helsingin Invalidien Yhdistyksen perustama ja kokonaan omistama yritys ”Avustajavälitys Oy” aloittaa toimintansa 1.10.2022. Yrityksen toimitusjohtajaksi on nimitetty Marko Varjonen ja palvelujohtajaksi Krista Saari. Avustajavälityksen asiakkaat sekä koko henkilökunta siirtyvät uuteen yritykseen liiketoimintasiirron myötä 1.10.2022. Toiminta jatkuu täysin ennallaan, eikä omistajavaihdos vaadi nykyisiltä asiakkailtamme mitään toimenpiteitä. Avustajavälitys toimii jatkossakin Helsingin Invalidien Yhdistyksen toimistolla (Voudintie 6, 00600 Helsinki). Helsingin Invalidien … Lue lisää

Laita viestiä!

You need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Whistleblowing kanava

You need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information